Inkoopproces verbeteren met contractmanagement

Contractmanagement

Contractmanagement zorgt dat contractafspraken helder, meetbaar en controleerbaar zijn. Bovendien waarborgt het de daadwerkelijke controle. Daarbij is het van belang dat er overeengekomen doelstellingen (KPI’s) zijn vastgesteld (en vastgelegd) tussen klant en leverancier. Deze zorgen voor adequate oplossingen van afwijkingen in de uitvoering van de dienstverlening. De doelstellingen dragen bij aan een continue kwaliteitsverbetering.
 
Inkoop Support ondersteunt en adviseert organisaties bij het inrichten, implementeren of optimaliseren van contractmanagement en contractbeheer. Met goed ingericht contractmanagement heeft u een beter inzicht in de gemaakte afspraken, kunnen contracten beter met elkaar worden vergeleken en leveranciers duidelijker en eenduidiger worden aangesproken op hun prestaties. Een ervaren inkoopadviseur van Inkoop Support kan u stap voor stap begeleiden naar verdere professionalisering van contractmanagement en contractbeheer.

Een snelle en forse stap richting verbetering van het contractmanagementproces begint met een telefoontje naar 070 2057070. In een vrijblijvend persoonlijk gesprek nemen wij graag de mogelijkheden met u door.

Laatste Nieuws

Partners

Lid van