Diensten

Contractmanagement

Contractmanagement zorgt dat contractafspraken helder, meetbaar en controleerbaar zijn. Bovendien waarborgt het de daadwerkelijke controle. Daarbij is het van belang dat er overeengekomen doelstellingen (KPI’s) zijn vastgesteld (en vastgelegd) tussen klant en leverancier. Deze zorgen voor adequate oplossingen van afwijkingen in de uitvoering van de dienstverlening. De doelstellingen dragen bij aan een continue kwaliteitsverbetering.

lees meer

Detachering

Inkoop Support kan tijdelijke inkoopcapaciteit leveren voor uw inkoopafdeling. Onze inkopers kunnen op tijdelijke basis worden ingezet, waarbij het tevens mogelijk is om de tijdelijke inzet om te zetten naar een vast dienstverband in uw organisatie, zonder dat dat (extra) kosten voor u met zich mee brengt.

lees meer

Inkoopwerkzaamheden

Inkoop Support is een klein deskundig adviesbureau gespecialiseerd in advies, begeleiding en ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van inkoop- en contractmanagement. Daarnaast ontzorgen wij organisatie in de publieke sector door het begeleiden en uitvoeren van (Europese) aanbestedingstrajecten en kunnen wij het contractmanagement en contractbeheer overnemen.

lees meer

Best Value Procurement

Bij de overheid en in de zorg- en onderwijssector wordt steeds meer de inkoop methodiek van Best Value Procurement (Prestatie inkoop) toegepast. Men ziet er ook steeds meer de toegevoegde waarde van in. Best Value Procurement of Prestatie-inkoop is ook meer dan een instrument. Het is een filosofie over het samenwerken met leveranciers. Die samenwerking moet uiteindelijk leiden tot de beste bijdrage aan de doelstellingen van organisaties.

lees meer

Partners

Lid van